יום ראשון, 5 בדצמבר 2010

ברקוביץ נ' התאחדות לכדורגל בישראל

ה"פ 38811-11-10 ברקוביץ נ' התאחדות לכדורגל בישראל

לפני כב' השופט איתן אורנשטייןבקשה מס' 1
המבקש
אייל ברקוביץ
ע"י ב"כ עו"ד יואל גולדברג

נגד

המשיבה
ההתאחדות לכדורגל בישראללפניי בקשה במעמד צד אחד, ליתן צו האוסר על המשיבה להפסיק את לימודי המבקש בקורס מאמנים בכירים הידוע בשם: "פרו" המאורגן ע"י מחלקת ההדרכה של המשיבה (להלן: "הקורס"), וזאת עד להכרעה בתובענה שהגיש היום המבקש.

לפי הנאמר בבקשה, הורשע המבקש, ע"י הדיין עו"ד ישראל שמעוני ביום 13.10.10 בעבירה של ביזוי המערכת השיפוטית ונגזר עליו עונש של הרחקה מכל פעילות במסגרת קבוצות או מוסדות של המשיבה עד ליום 1.5.2011, וכן הושת עליו קנס כספי. ערעור שהגיש המבקש לבית הדין העליון של המשיבה נדחה ביום 26.10.2010, למעט באשר לעונש ההרחקה מכל פעילות של המבקש ממוסדות המשיבה. בעניין זה הורה בית הדין העליון כי הוא יוחזר לדיין שמעוני. בהחלטה נוספת של הדיין שמעוני מיום 3.11.2010, נקבע כי העונש שהושת על המבקש כולל הרחקה מקורסים שבמסגרת המשיבה, משמע גם הקורס נשוא הבקשה.

עיינתי בבקשה וכן בתובענה על נספחיהן, וכן בהבהרה נוספת שהמציא ב"כ המבקש לאור החלטתי  המוקדמת מהיום בעניין. בהקשר זה הובאה לעיוני החלטת בית הדין העליון של המשיבה מיום ה' 18.11.10, שדחתה את הערעור מחמת שלפי תקנון המשיבה, אין המערער רשאי להשיג על ההחלטה מיום 3.11.10, בטרם ריצוי שלושה חודשים מתקופת העונש שהושת עליו.

בשים לב לכך שהמבקש נרשם לקורס ומשתתף בו מאז תחילתו, כי הקורס נערך רק אחת לשנתיים,  וכי מחר מתקיים שיעור נוסף ובאופן שעלול להגרם למבקש נזק בלתי הפיך אם ימנע ממנו להשתתף בקורס עוד בטרם נדונה הבקשה לגופה, ניתן בזאת צו ארעי האוסר על הפסקת לימודיו של המבקש בקורס. החלטתי מושתתת גם על הבעייתיות שקיימת לכאורה מההנמקה שביסוד החלטת בית הדין העליון של המשיבה מיום 18.11.10, אשר נראה כי גם, אך לא רק, אינה מתיישבת עם עמדת היועץ המשפטי של המשיבה במכתבו מיום 17.10.10 (בסעיף 3 פסקה שניה).

תוקף הצו עד להחלטה אחרת.

הבקשה וההחלטה יומצאו ע"י המבקש לאלתר למשיבה לתגובתה, תוך 3 ימים מקבלתן.

תזכורת מזכירות ליום 24.11.10.

מסירות אישיות.

המזכירות תשגר בדחיפות בפקס' את ההחלטה לב"כ המבקש.

ניתנה היום, י"ד כסלו תשע"א, 21 נובמבר 2010, בהעדר הצדדים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה